U   S   Ł   U   G   I 


<< powrót

SYSTEM DO MONITORINGU URZADZEŃ I OBIEKTÓW DLA FIRM WODOCIAGOWYCH

Oprogramowanie systemu umożliwia między innymi zbieranie danych o przepływie, napowietrzaniu wody, ciśnieniu, poborze prądu przez silniki elektryczne oraz sterowanie pracą urządzeń znajdujących się w obiektach oddalonych z wykorzystaniem transmisji przewodowej, radiowej i telefonii komórkowej GSM.

System pozwala na zdalny dostęp do urządzeń i obiektów, zapewniając: 
- monitoring typu włamanie, napad, pożar itp. 
- pomiary parametrów procesów technologicznych
- sterowanie urządzeniami w obiekcie

Umożliwia bezobsługowy monitoring dużej ilości urządzeń poprzez ciągłą analizę i kontrolę stanów oraz informowanie służb wodociągowych o awariach i planowanych konserwacjach.
System jest niezwykle elastyczny i umożliwia definiowanie alarmów według własnego uznania i doświadczenia. Zarówno alarmy jak też wszystkie zdarzenia rejestrowane są w bazie danych co umożliwia ich analizę.

System zawiera generator raportów - użytkownik może sam dopisać do swojego systemu następny obiekt natychmiast po jego fizycznej instalacji.


Zakres dostępnych funkcji obejmuje między innymi:
- Włączanie/Wyłączanie urządzeń
- Sprawdzanie stanu pracy urządzeń
- Przegląd zarejestrowanych awarii
- Alarmy w postaci SMS lub e-mail


System umożliwia generowanie raportów predefiniowanych lub własnych, takich jak:

- Wykaz alarmów za dany okres dla wszystkich obiektów
- Wykaz alarmów za dany okres dla wybranego obiektu
- Wykaz wszystkich zdarzeń za dany okres dla wszystkich obiektów
- Wykaz wszystkich zdarzeń za dany okres dla wybranego obiektu
- Wykaz sumaryczny ze wszystkich zdarzeń za dany okres z podziałem na tor GPRS i SMS
- Wykaz oraz dane techniczne obiektów i urządzeń
- Monitoring czasu pracy każdej z pomp od zadanego dnia ostatniej konserwacji
- Lista definicji zdarzeń oraz opis ramek GPRS i treści sms
- Lista definicji alarmów
- Lista telefonów uprawnionych do wydawania poleceń do urządzeń