T   E   C   H   N   O   L   O   G   I   E 


Technologia GPRS w ochronie obiektów

Technologia GPRS, w porównaniu z przesyłaniem informacji za pomocą SMS-ów charakteryzuje się jedną zasadniczą zaletą, koszt przesyłu tej samej informacji jest wielokrotnie niższy.

Pozwala to na dozorowanie obiektu niemalże w sposób ciągły przy zachowaniu tych samych kosztów eksploatacji (wysokości abonamentu).

Wdrożenie GPRS-u stwarza również wygodną i tanią platformę do monitoringu pojazdów.

Przedsiębiorstwo Dyskam Sp. z o. o., przy współpracy z operatorem sieci komórkowej POLKOMTEL, oferuje kompleksowe wdrożenie technologii GPRS , na opisanych poniżej zasadach.

1. Transmisja będzie możliwa w dwu prywatnych , APN-ach (czyli wydzielonych sieciach GPRS). APN może być własnością Dyskam lub Klienta.
a/ Sieć typu „każdy z każdym” o nazwie „idyskam.pl” umożliwia dowolne
przesyłanie danych pomiędzy terminalami GPRS w ramach tej sieci. Istotne jest to iż do jej zastosowania nie jest konieczna dodatkowa infrastruktura a wystarczy jedynie pakiet odbiornika GPRS w Bazie oraz Terminale w obiektach dozorowanych.
b/ Sieć typu intranetowego , w której cała komunikacja w obie strony przechodzi przez punkt dostępowy o nazwie „pdyskam.pl” . Nie jest więc możliwa dowolna komunikacja pomiędzy urządzeniami na poziomie sieci radiowej GPRS a ruch kierowany jest przez routery zewnętrznej sieci intranetowej. Wygodną platformą do budowy sieci intranetowej jest publiczny internet i on ma tu zastosowanie. Ten wariant wymaga zbudowania dodatkowej infrastruktury w postaci szyfrowanych łączy wirtualnych pomiędzy punktem dostępowym a Bazą Odbiorczą.
2. Każde z urządzeń, niezależnie od typu APN będzie posiadało statyczny indywidualny numer sieciowy IP.
To założenie pozwala na jednoznaczne określenie adresów urządzeń, co zatem idzie niezależne inicjowanie transmisji zarówno z Obiektu do Bazy jak i odwrotnie.

3. Pule numerów IP umożliwiają tworzenie grup użytkowników pracujących w APN „idyskam.pl” oraz „pdyskam.pl”.
Pozwala to na współużytkowanie sieci przez niezależne podmioty. Warunkiem takiego współużytkowania jest jednoczesne korzystanie z usług i urządzeń Polkomtel i Dyskam.

Zakres oferty w zakresie GPRS-u

- wydzielenie zakresu numerów IP (określenie podsieci) oraz umożliwienie pracy w APN „idyskam.pl” oraz „pdyskam.pl” dla naszego Partnera .
- dostawy sprzętu i oprogramowania do Części Bazowej
- dostawy urządzeń obiektowych
- szkolenia i pomoc we wdrożeniu.
- w zakresie APN „pdyskam.pl” , oferta ze względu na konieczność uruchomienia
dodatkowej infrastruktury musi być indywidualizowana.

Oferta cenowa – urządzenia GPRS/SMS

1. Terminal obiektowy:
- 8 wejść / 3 wejścia szyfratorów / 2 wyjścia
- praca w GPRS oraz awaryjna SMS
- z modemem Enfora , dostawa z Polkomtel
- w obudowie bez zasilacza i akumulatora
- z anteną paskową szt. 1 350 zł.
2. Rozbudowa Bazy DGG-16Z
- pakiet odbiornika GPRS /dla idyskam.pl/ szt. 1 1050 zł netto
- modem GSM/GPRS MC35T dostawa z Polkomtel szt. 1 399 zł netto (cena rynkowa szt. 1 ok. 1000 zł netto)

3. W najbliższym czasie będą oferowane moduły bazowe serii DGG-16E.

Są to niezależne odbiorniki/nadajniki, różnych torów transmisji, każdy w oddzielnej obudowie. W pierwszej kolejności dostępne będą moduły GPRS, GSM i LINK (tor radiowy). Współpraca tych modułów z IBM odbywa się po złączu Ethernet . Moduły można zestawiać w stos i eksploatować na tym samym komputerze PC, który współpracuje z Bazą DGG-16Z. Warunkiem jest zmiana programu z DOS-owego na Windows, co oczywiście pociąga za sobą zmianę systemu operacyjnego i ewentualną rozbudowę PC pod wymagania Windows W sytuacji w której eksploatowana Baza nie ma już miejsca na zabudowę pakietu GPRS można zastosować moduł GPRS nowej serii DGG-16E.

Logistyka

Dyskam pragnie w maksymalnym stopniu , – kompleksowo realizować przedstawioną ofertę.
Dlatego też uzgodniono z Polkomtel algorytmy postępowania upraszczające w sposób maksymalny wszystkie niezbędne procedury. Przewidują one m/innymi odbiór przez Dyskam modemów i kart SIM bez angażowania Zamawiającego, a następnie ich montaż i wysyłkę kompletnego urządzenia do Klienta.