P   R   A   C   A 

Poszukujemy osoby posiadające:

1. Licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia, 

2. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego oraz doświadczenie w wykonywaniu systemów alarmowych i telewizji dozorowanej,

3. Zaświadczenie w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych


Zatrudnimy pracownika na umowę o pracę na stanowisko:

Dyżurny Alarmowego Centrum Odbiorczego: 

Cel stanowiska:
- realizacja usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Kwalifikacje:
- licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia
- dopuszczenie do broni obiektowej
- znajomość zasad funkcjonowania i obsługi systemów alarmowych
- umiejętność współpracy i komunikacji, przewidywania i podejmowania decyzji
- doświadczeniena danym stanowisku, w tym samodzielne pełnienie dyżurów.Poszukujemy osób do :
- sprzątania powierzchni wewnętrznych
- terenów zewnętrznych