C   E   R   T   Y   F   I   K   A   T   Y 


Zgodnie z opracowaną nową strategią i wizją Przedsiębiorstwa w swojej działalności dążymy do spełniania wymagań i oczekiwań Klientów, ciągłego rozwoju oraz rozszerzania zakresu i podnoszenia jakości oferowanych urządzeń i usług.
Od 2000 roku posiadamy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 ( Nr NC-230 ). Gwarantuje to, że wszystkie procesy w Przedsiębiorstwie podlegają systematycznej kontroli i czyni z nas właściwego partnera dla tych wszystkich, którzy oczekują wysokiej jakości produkowanych urządzeń i świadczonych usług.

Certyfikaty:

Deklaracja właściwości wyrobu budowlanego typu TA7P       
Certyfikat zgodności komunikacji Systemu SWD-ST - Monitoring WS z systemem TA7P  

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438/CPR/0261 wydany przez CNBOP-PIB       
Świadectwo Dopuszczenia Nr 1207/2012 wydane przez CNBOP-PIB  

Certyfikat Jakości Usług Ochrony
Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2008

Certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
       Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem


Nasza działalność znajduje uznanie ze strony władz Miasta Krakowa, o czym świadczą przyznane „Spółce” w ostatnich latach certyfikaty i wyróżnienia w konkursie Certyfikat Jakości BEZPIECZNY KRAKÓW.

Potencjał kadrowy oraz organizacyjno-techniczny, którym dysponujemy, zapewnia realizację usług na najwyższym profesjonalnym poziomie. 
Pracownicy Przedsiębiorstwa posiadają: 
Licencje pracownika ochrony fizycznej I-go lub II-go stopnia 
Licencje pracownika zabezpieczenia technicznego I-go lub II-go stopnia 
Świadectwa autoryzacji Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” w zakresie projektowania systemów alarmowych do klasy SA-4 oraz instalowania i konserwacji systemów alarmowych 
Świadectwa kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach: - dozoru ( D do 1kV ), - eksploatacji ( E do 1kV ) 
Dopuszczenia do posiadania broni 
Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego 
Wymagane aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony informacji niejawnych


 R   E   K   O   M   E   N   D   A   C   J   E Posiadamy rekomendacje:

Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia

Polskiego Związku Pracodawców „OCHRONA”

Miarą zaufania i zadowolenia Klientów oraz wysokiej jakości oferowanych produktów i usług są referencje wystawione przez takie instytucje i firmy jak :

Komenda Wojewódzka Policji - Kraków
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej – Dyrekcja Okręgu Poczty w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Chełm
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Września
Muzeum Żup Krakowskich – Wieliczka
„KOMANDOS - KRAKÓW” – Sp. z o.o. – Kraków
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o.o. – Kielce
Krakowskie Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej „KRAKPOŻ” - Kraków
Agencja Ochrony Mienia „GARDA” – Bolesławiec
Agencja Ochrony Mienia „ZIEMOWIT” Sp. z o.o. – Lędziny
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARO – ASKOM” - Olsztyn
Agencja Technicznej Ochrony Mienia „ATOM” – Łódź
Agencja Ochrony i Usług Detektywistycznych „NORD-WEST” – Białystok
Agencja Ochrony „PROMET-SERVICE” - Sp. z o.o. – Elbląg
Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „ALAN” – Tychy
Stacja Monitorowania Alarmów „SECURITY CERBERUS” – Racibórz
Systemy Ochrony Mienia „ZECO” – Sp. z o.o. – Wrocław
AMBRELA-SYSTEM Spółka jawna – Łomża
Przedsiębiorstwo „THE-WORD” - Sp. z o.o. – Łomża
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRATEKS” Sp. z o.o. – Toruń
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. – Tarnobrzeg
„PROTECTION OCHRONA MIENIA” Sp. z o.o. – Tychy
Telcomp – Polska Sp. z o.o. – Warszawa
USI Spółdzielnia Wielobranżowa – Poznań
„ENERGO-INWEST” – Sp. z o.o. – Bielsko Biała
i wiele innych szacownych instytucji i firm. 

 

Rekomendacje:

Referecncja Ośrodka Sportu i Rekreacji KRAKOWIANKA
Referencja Grupy KOLASTYNA
Referencja Przedsiębiorstwa Budownictwa i Obrotu Towarowego FRONTON
Referencja Firmy SMAY
Referencja Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
Referencja Towarzystwa Sportowego WISŁA KRAKÓW
Rekomendacja Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie