O     F   I   R   M   I   E 


Przedsiębiorstwo „DYSKAM” Sp. z o. o. funkcjonuje na rynku specjalistycznych usług ochrony osób i mienia od 1988 roku. Jest prekursorem usług monitorowania systemów sygnalizacji zagrożeń oraz produkcji baz monitorujących te systemy na rynku krajowym. W roku 2012 na skutek wcześniejszych zmian własnościowych firma zmieniła nazwe na DYSKAM-EKOTRADE SP. Z O.O. Rok 2015 był dla nas rokiem dużych zmian. Firma przeniosła się w całości do nowej nieruchomości zlokalizowanej na ulicy Odlewniczej 73 w Krakowie a macierzysta firma EKOTRADE SP. Z O.O. przejęła od nas Usługi Ochrony. Od połowy 2015 roku nasza działalność skupia się na produkcji urządzień Systemu Sygnalizacji Zagrożeń - komputerowego Systemu Transmisji Alarmów DGG-16K. Zgodnie z opracowaną nową strategią i wizją Przedsiębiorstwa w swojej działalności dążymy do spełniania wymagań i oczekiwań Klientów, ciągłego rozwoju oraz rozszerzania zakresu i podnoszenia jakości oferowanych urządzeń i usług. Od 2000 roku posiadamy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 ( Nr NC-230 ). Nasza produkcja objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji nadzorowaną przez Jednostkę Certyfikującą (DC) Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Stosowanie Systemu i jego poprawne działanie potwierdzamy corocznymi Audytami. Gwarantuje to, że wszystkie procesy w Przedsiębiorstwie podlegają systematycznej kontroli i czyni z nas właściwego partnera dla tych wszystkich, którzy oczekują wysokiej jakości produkowanych urządzeń i świadczonych usług. Potencjał kadrowy oraz organizacyjno-techniczny, którym dysponujemy zapewnia realizację usług na najwyższym profesjonalnym poziomie

 

Firma mieści się pod adresem: 
D Y S K A M - E K O T R A D E Sp. z o. o. 
Ul. Odlewnicza 73, 30-142 KRAKÓW 

TEL. / FAX (012) 637-71-33 
www.dyskam.pl | e-mail: dyskam@dyskam.pl  
KRS: 0000161329 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
Kapitał Zakładowy: 50 000 PLN.

Z  a  p  r  a  s  z  a  m  y    d  o    w  s  p  ó  ł  p  r  a  c  y