U   S   Ł   U   G   I 


<< powrót

SZKOLENIA


Proponujemy uczestnictwo w organizowanych przez DYSKAM-EKOTRADE Sp. z o. o. szkoleniach:
- dla pracowników ochrony fizycznej,
- dla kandydatów na członków służb porządkowych i kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa,
- szkolenia w zakresie:
- bezpieczeństwa obiektów,
- bezpieczeństwa personelu,
- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- ochrony danych osobowych,
- indywidualne według zgłoszonych potrzeb.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny i metodyczny szkoleń. Szkolenia prowadzone są przez kadrę o wysokich kwalifikacjach i doskonałym przygotowaniu praktycznym.
Szkolenia prowadzimy na bazie obiektów TS „WISŁA”. Szkolenia dla grup zorganizowanych prowadzimy również w miejscu i czasie wskazanym przez Zleceniodawcę.