U   S   Ł   U   G   I 


<< powrót

MONITOROWANIE OBIEKTÓW

Monitorowanie Obiektów (w tym monitoring przeciwpożarowy) - połączone z działaniem uzbrojonych Załóg Interwencyjnych
W celu zapewnienia interwencji odpowiednich sił reagowania lokalny system alarmowy powinien być monitorowany - tzn. sygnały alarmowe o włamaniu, napadzie, pożarze lub innym zagrożeniu powinny być przekazywane do profesjonalnego Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO), gdzie całodobowo System Transmisji Alarmów DGG-16Z nadzoruje pracę lokalnych systemów alarmowych, a dyżurny ACO reaguje na przychodzące informacje o zagrożeniach i stanie lokalnego systemu.


Alarmowe Centrum Odbiorcze „DYSKAM” w Krakowie monitoruje ponad 1000 lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w bankach, urzędach pocztowych, instytucjach administracji państwowej, muzeach, różnego rodzaju placówkach handlowych, dużych i mniejszych przedsiębiorstwach oraz domach i mieszkaniach prywatnych w Krakowie i okolicy.
Oferujemy również monitorowanie pojazdów z wykorzystaniem satelitarnego systemu GPS.

DYSKAM-EKOTRADE Sp. z o.o. działając na rynku ochrony osób i mienia od 1988 roku, posiada duże doświadczenie we współpracy z Policją i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Obowiązujące procedury działania zapewniają - w razie zaistnienia sytuacji alarmowej - szybką interwencję Załóg Interwencyjnych. 
Załoga interwencyjna, po przybyciu na miejsce zdarzenia, prowadzi działania w celu ujęcia sprawcy i zabezpiecza teren lub obiekt do czasu przyjazdu Policji. Równolegle z powiadomieniem sił interwencyjnych, informacja o zdarzeniu przekazywana jest do osób wskazanych przez użytkownika systemu.

Posiadanie lokalnego systemu alarmowego, zainstalowanego przez koncesjonowaną firmę w przypadku monitorowania upoważnia do uzyskania zniżki w ubezpieczeniu obiektu.

Monitorowanie systemu alarmowego, tzn. przekazywanie informacji do Alarmowego Centrum Odbiorczego o stanie systemu alarmowego, o zagrożeniu, o stanie łącz itp. jest realizowane za pośrednictwem różnorodnych torów transmisji. Oferujemy monitorowanie systemów alarmowych z wykorzystaniem następujących rodzajów torów transmisji:
Tor telefoniczny (komutowany lub bezpośredni)
Połączenie przy użyciu standardowej linii telefonicznej komutowanej lub bezpośredniej (tzw. łącze sztywne). Stosowany jako zasadniczy tor do monitorowania systemów alarmowych klasy SA-1 i SA-2.
Tor radiowy
Wykorzystuje łączność radiową UKF. Odporny na próby neutralizacji i sabotażu - stosowany jako tor zasadniczy do monitorowania systemów alarmowych klasy SA-3 i SA-4. Jako tor zapasowy wykorzystuje się na ogół tor telefoniczny komutowany.
DYSKAM-EKOTRADE Sp. z o. o. posiada własną sieć radiową przeznaczoną wyłącznie do monitorowania lokalnych systemów alarmowych.
Tor w sieci GSM
Wykorzystuje telefonię cyfrową GSM (przekazywanie wiadomości w trybie SMS). Odporny na próby neutralizacji i sabotażu - stosowany jako tor zasadniczy do monitorowania systemów alarmowych klasy SA-3 i SA-4. Jako tor zapasowy wykorzystuje się na ogół tor telefoniczny.