U   S   Ł   U   G   I 


<< powrót

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Wysoka jakość usług DYSKAM-EKOTRADE możliwa jest dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i wieloletniemu doświadczeniu: kierownictwo naszej firmy ma 30-letnie doświadczenie w pracy w Policji w zakresie min. zabezpieczenia międzynarodowych imprez masowych, jak również w pracy informatycznej.

Celem naszych działań jest:

a) Zapewnienie:

. bezpieczeństwa i niezakłóconego funkcjonowania w strefie chronionej,
. bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników Zleceniodawcy oraz klientów przebywających na terenie ochranianych placówek,
. zapewnienie ładu i porządku na terenie placówek,

b) Przeciwdziałanie:

. kradzieżom mienia,
. przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu,


c) Niedopuszczenie:

. do przebywania na terenie chronionym nieupoważnionych osób, poprzez ścisłe przestrzeganie obowiązujących zasad oraz prowadzenie w tym zakresie obowiązującej dokumentacji.

d) Podejmowanie:

. natychmiastowych działań w wypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, kradzież, napad, awaria) oraz zapewnienie warunków do podjęcia działań przez policję oraz służby miejskie np. pogotowie energetyczne, staż miejską i pożarną etc.

e) Prowadzenie pasywnych działań antyterrorystycznych poprzez:

. wnikliwą obserwację osób wchodzących i wychodzących;
. terenu przyległego do chronionego obiektu

Najczęściej zabezpieczane przez nas imprezy masowe to mecze sportowe, imprezy okolicznościowe, muzyczne i kulturalne na Błoniach, uroczystości np. na Wawelu czy w muzeach, przedsięwzięcia turystyczne oraz wiele innych. Zabezpieczenia imprez masowych, w tym również okolicznościowych, realizujemy za pomocą doświadczonych pracowników posiadającymi niezbędne kwalifikacje (potwierdzone wew. system weryfikacji) zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia.

Nasza działalność znalazła wyraz uznania ze strony władz Miasta Krakowa, czego wynikiem jest przyznanie nam Certyfikatu Jakości Bezpieczny Kraków.

O jakości naszych usług świadczą liczne referencje.