U   S   Ł   U   G   I 


<< powrót

SYSTEM MONITORINGU POJAZDÓW GPS

System monitoringu GPS GPRS oparty jest o najnowocześniejsze technologie.

- GPS (Global Positioning System), który pracuje w oparciu o dwadzieścia cztery satelity wojskowe NAVSTAR, rozmieszczone na sześciu orbitach kołowych. Satelity transmitują informację czasową oraz dane nawigacyjne.

- GPRS (General Packet Radio Service), w którym w ramach sieci GSM, dane przesyłane są w postaci pakietów. Zainstalowane urządzenie w pojeździe, śledząc satelity zbiera informacje o swoim położeniu oraz prędkości, które po przetworzeniu przez system komputerowy są następnie transmiotwane do centrum odbiorczego z wykorzystaniem sieci GSM GPRS.

Wybrana technologia transmisji komunikatów, pozwala na nieprzerwaną lokalizację pojazdu, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów przesyłu danych. System przesyła, także informacje o stanie zainstalowanych czujników w pojeździe, jak również pozwala na zdalną obsługę urządzeń, które mogą być podłączone do urządzenia