S  K  L  E  P 


<< powrót | Dialer Pożarowy TA7P

Dialer Pożarowy TA7P


Przeznaczenie/zastosowanie:

» Urządzenia obiektowe współpracujące ze Stacją Monitorowania Alarmów:
-- ochrony przeciwpożarowej

Zasoby:

» 8 wejść dwustanowych
» Jedno wyjście sterowane z poziomu dialera lub bazy
» Jedno wyjście do sterowania sygnalizacją zewnętrzną o uszkodzeniach

Funkcje dialera:

» Komunikacja w relacji:
-- stanowisko Straży Pożarnej w torach: radiowym (cyfrowym), komutowanym, telefonii komórkowej GPRS (modem-modem lub modem-intranet)
-- stanowisko ACO analogicznie w torach: radiowym, komutowanym, telefonii komórkowej GPRS
-- tor Ethernetowy (zamiennie z GPRS)
» Nadajnik meldunków alarmowych i technicznych
» Raportowanie uszkodzeń do konserwatora SAP (format SMS poprzez stanowisko Straży Pożarnej lub ACO)
» Odbiornik potwierdzenia przyjęcia alarmu pożarowego przez dyżurnego Straży Pożarnej


Wersja pdf