S  K  L  E  P 


<< powrót | Dialer GSM [Mikro-terminal]

Dialer GSM [Mikro-terminal]


Przeznaczenie:

» Dialer do przesyłania sygnałów alarmowych torem GSM w technologii SMS i/lub GPRS

Zasoby:

» 8 wejść dwustanowych
» Jedno wyjście sterowane z poziomu dialera lub bazy
» Wejście sabotażu obudowy

Funkcje:

» Praca w trybie terminala
» Praca w trybie centralki alarmowej
» Indywidualne kierowanie meldunków do wybranej bazy odbiorczej i/lub telefonu użytkownika

Funkcje SMS:

» Wysyłanie sygnałów do trzech baz monitorowania w torze SMS
» Wysyłanie sms-ów tekstowych do trzech odbiorców
» Rezerwowy Tryb Pracy dla GPRS-u

Funkcje GPRS:

» Wysyłanie sygnałów do trzech baz monitorowania w torze GPRS
» Możliwość zaprogramowania dwóch APN

Konstrukcja:

» Zamknięta obudowa z panelem diod sygnalizacyjnych
» Zasilanie zewnętrzne 13,8V DC
» Możliwa inna zabudowa lub montaż bezpośrednio w obudowie centrali alarmowej
» Programowanie za pomocą złącza RJ45 z dedykowanego programu
» Dodatkowe złącze do podłączenia pomocniczego wyświetlacza alfanumerycznego

Wersja pdf