S  K  L  E  P 


<< powrót | System DGG-16K - Modułowy system monitoringu

System DGG-16K - Modułowy system monitoringu


Możliwe zastosowania:

» Techniczna ochrona mienia (Alarmowe Centra Monitoringu)
» Monitoring przemysłowy (łączy funkcje technicznej ochrony obiektu oraz funkcje sterownia, pomiarów i wizualizacji procesów przemysłowych)
» Przewidziany również jako Stacja Odbiorcza Alarmów Pożarowych (wg. wymagań Rozp. MSWiA z 20 czerwca 2007r.)


System obsługuje wiele torów transmisji:

» Tor Telefoniczny komutowany (kody DTMF, impulsowe, kody specjalizowane dla alarmów pożaru)
» Tor Radiowy cyfrowy dwukierunkowy (oparty na radiomodemach, pasmo VHF, funkcje retransmisji - stosowane głównie w p-poż, monit. przemysłowych)
» Tor Radiowy cyfrowy jednokierunkowy (tzw. OFF-LINE, ochrona mienia, retransmitery miejskie, retransmitery dalekiego zasięgu - RDZ)
» Tor GSM/GPRS (uniwersalny tor pakietowy, do wszystkich zastosowań).
» Tor GSM/SMS (uniwersalny, do wszystkich zastosowań, w sytemach monit. p-poż, rezerwowy tor dla transmisji uszkodzeń z Baz odległych)
» Tor Ethernet (uniwersalny tor pakietowy, do wszystkich zastosowań,moduł bazowy posiada dwa styki Ethernet LAN i WAN)


Podstawowa funkcjonalność modułów:

» Moduły systemu są wielkości formatu 5,25", można je dowolnie konfigurować np. w obudowie zawierającej 12 pozycji, wraz z zasilaniem buforowanym
» Mogą też być samodzielnymi modułami w metalowej obudowie 5,25", zasilanymi zewnętrznym napięciem 12V
» Każdy moduł posiada wyświetlacz LCD, buforuje odebrane meldunki które można odczytać i potwierdzić przyciskiem (praca niezależna od aplikacji na PC)
» Każdy moduł posiada własne wyposażenie Ethernet do współpracy z PC, służący jednocześnie do współpracy z innymi modułami (lokalnymi lub odległymi) co rozszerza możliwości zastosowań (np. sprzętowe retransmisje informacji Baza-Baza)

Wersja pdf