P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | Tablica Synoptyczna


TABLICA SYNOPTYCZNA - 256 DIOD LCD


System Bazowy DGG16Z może być uzupełniony o dodatkowe elementy wizualizacji graficznej : 
tablicę synoptyczną zbudowaną z diod LED 
system grafiki prezentacyjnej w oparciu o program In Touch (stosowany zazwyczaj w instalacjach pomiarów i sterowania).
Oferujemy : 
wykonanie kompletnej Tablicy synoptycznej wg. wymagań 
lub moduły elektroniczne do jej wykonania we własnym zakresie. Tablica synoptyczna zbudowana z w/w modułów jest sterowana poprzez złącze RS-232 , wobec czego może być również wykorzystana w dowolnym innym systemie.
Organizacja logiczna tablicy: 8 grup po 32 diody LED
-------------------------------------------------------------------------------
Diody o numerach NRD {00H..FFH}
zostały pogrupowane : 
w bajty o adresach ABAJT {00H..FFH}, 
oraz w grupy o adresach AGR {0...7}.
Można zarządzać (zapis/kasowanie) zarówno 
pojedynczą diodą (NRD) , 
bajtem (o adresie ABAJT i danej BAJT) 
grupą (adres AGR, dane REJQ..REJD) 
całą tablicą, KASOWANIE, ODSWIEŻENIE 
-------------------------------------------------------------------------------

Protokół komunikacji z IBM
-------------------------------------------------------------------------------
Parametry Transmisji : 9600 E 8 1
Protokół obejmuje realizację kilku funkcji :
(opis dla uproszczenia nie zawiera parametrów funkcji)
0 - Test komunikacji
1 - zerowanie całej tablicy
2 - odświeżenie tablicy, przepisanie obrazu tablicy z pamięci sterownika do rejestrów sterujących diodami.
3 - zapis i wyświetlenie danej BAJT o adresie ABAJT
4 - zapal diodę o numerze NRD
5 - zgaś diodę o numerze NRD
6 - zapisz i wyświetl grupę diod o adresie AGR
-------------------------------------------------------------------------------

Widok modułów tablicy :
A/ Sterownik , - współpracuje z komputerem PC, przekazuje informacje do modułów sterujących diody LED.
B/ Moduł diod Led, do sterownika można podłączyć 8 modułów z których kaŜdy steruje 32 –dwoma diodami.
Taka organizacja pozwala na rozproszenie modułów ( umieszczenie ich w pobliżu miejsc gdzie montowane są diody).