P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | System Alarmowo-Pomiarowy

System Transmisji Alarmów, Sterowania i Pomiarów - DGG-16Z

Zastosowania przemysłowe, technologie wod – kan.I. WSTĘP


Ze względu na wbudowane właściwości urządzeń instalowanych w obiektach (Terminali) system znajduje z powodzeniem zastosowanie w technice zdalnych pomiarów i sterowania.

Wersję „pomiarową” terminali wyróżnia szczególnie możliwość dokonywania pomiarów wielkości analogowych i przesyłania tych wielkości do centrum monitoringu,
jak również możliwość zdalnego zarządzania z centrum urządzeniami w obiekcie 
- sterowanie typu załącz/wyłącz (np. w relacji do obecności czy braku zasilania) .
- sterowanie analogowe (przetworniki C/A z wyjściami napięciowymi lub prądowymi)

Realizacja funkcji sterowania i pomiarów w niczym nie przeszkadza w realizacji funkcji związanych z ochroną obiektu.

Terminal jest przystosowany do odbioru sygnałów analogowych z typowych przetworników
napięciowych (0-5V, 0-10V) i prądowych (4-20mA/250ohm, 4-20mA/100ohm). 

Jeśli zachodzi taka potrzeba, terminal może samodzielnie realizować zadane funkcje np. liczyć bieżący przepływ cieczy, czy zliczać jej ilość. Wielkości te można w dowolnej chwili odczytać ze stacji monitoringu.

Nie bez znaczenia pozostaje również możliwości realizacji funkcji kontroli dostępu do obiektu .

Komunikacja pomiędzy obiektami a Stacją Monitoringu może odbywać się kanałem radiowym, torem GSM, łączami sztywnymi (para w kablu) oraz przez telefonię stacjonarną komutowaną (w zastosowaniach do jednokierunkowej ochrony bez sterowania). 

Terminal może być zabudowany w szczelnej obudowie (IP65) wraz z termostatem i system
Grzejnym, jak na poniższym zdjęciu.
Wizualizacja

I. Tablica synoptyczna

Tablica przeznaczona jest do współpracy ze stacją monitorującą DGG 16Z. Służy do wizualizacji stanu monitorowanych obiektów przy pomocy diod świecących LED, na przykład na planie miasta lub mapie terenu. Tablica pozwala na obrazowanie stanu dowolnych zdarzeń poprzez opisanie w tabeli programu Alarm 3 meldunków załaczających i wyłączających konkretne wyjście (diode led) modułu tablicy. Dzięki takiemu rozwiazaniu można każdemu z obiektów przypisać dowolna ilość obrazowanych zdarzeń o różnych znaczeniach.
Tablica składa się z modułu głównego obsługującego max. 8 modułów wyjściowych, oraz modułów sterujących 32 diodami. 

Moduł sterującyModuł wyjść
II. Program Wizualizacji.

Do wizualizacji alarmów lub procesów nasza firma wykorzystuje przemysłowy standard wizualizacji In Touch .Program pozwala na zobrazowanie pracy nadzorowanego obiektu. Elementy graficzne mogą sygnalizować stany pracy lub służyć jako przełączniki sterujące obiektem ( wysyłanie rozkazów do obiektu ).

Przykład wykorzystania wizualizacji do sterowania i obrazowania procesu technologicznego :
Podsumowanie

Istotą propozycji jest realizacja wszystkich wymienionych funkcji w ramach jednego
zintegrowanego systemu, co pozwala na znaczne oszczędności.

Ta wersja systemu znajduje zastosowanie szczególnie w instalacjach ujęć wody, przepompowni,
do ochrony, sterowania i pomiarów np. studni głębinowych oraz całych kompleksów wod-kan. 

System otrzymał wyróżnienie GRAND PRIX na IX Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN '2001" w Bydgoszczy.