P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | Terminal GPRS-SMS | dalej >>

Produkowane terminale obiektowe wykorzystuja wszystkie dostępne technologie: 

tory radiowe, jedno i dwukierunkowe 
tory GSM w tym GPRS/SMS 
tor telefoniczny 
tor sztywny 
internet 
Jedną z aplikacji, która cieszy się powodzeniem jest system dedykowany dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, pozwalacjący za pomocą tych samych urządzeń monitorować obiekty pod kątem włamania, sabotażu, napadu, jak również kontrolować procesy technologiczne i zdalnie nimi sterować z pozycji grafiki prezentacyjnej. 

Obecnie wdrażamy zintegrowany system obejmujący monitoring oraz kompleksową obsługę tego typu przedsiębiorstwa. 


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TERMINALA GPRS/SMS – typu TA6GS


Terminal Alarmowy TA6GS realizuje funkcje dialera w sieci GSM z możliwością przekazu informacji z chronionego obiektu w technologii SMS lub GPRS.
Urządzenie standardowo przystosowane jest do pracy w systemie monitorowania obiektów DGG-16Z, DGG-16E.
Pracuje z modemem GSM/GPRS typu OEM Enfora, umieszczonym bezpośrednio na pakiecie Terminala.

Terminal jest wyposażony w wyświetlacz LCD 2X16 znaków, umożliwiający monitorowanie na bieżąco jego pracy . Wyświetlacz jest szczególnie przydatny w momencie instalacji lub konserwacji systemu alarmowego.


Podstawowe tryby pracy i parametry funkcjonalne:

TRYB_SMS
5 numerów sieci GSM na które terminal może przekazywać meldunki lub komunikaty SMS
5 + 7 numerów GSM z których terminal może przyjmować rozkazy do wykonania
pochodzące z sieci GSM.

TRYB_GPRS
indywidualne adresy IP Terminala w dwu niezależnych APN-ach (sieciach pakietowych)
- praca w dwu APN-ach, - w połączeniu z trzema zdefiniowanymi Bazami ACO
A/ Bazą Podstawową,
B/ Bazą Rezerwową (przesłanie informacji jeśli brak komunikacji z Bazą Podstawową)
C/ Bazą Dodatkową , równoczesne przesłanie meldunku do Bazy Podstawowej i Rezerwowej
D/ Możliwość zdefiniowania dwóch Baz Dodatkowych jeśli brak definicji bazy Rezerwowej 

TRYB AWARYJNY – możliwość wysłania alarmu sms-em jeśli zawiedzie GPRS.

INNE :
- programowany /niski lub wysoki/ stan logiczny wykrywania zdarzeń na wejściach. 
- programowany /zwarcie lub rozwarcie/ początkowy stan wyjść
- możliwość podzielenia linii na trzy strefy i przypisania ich do wejść zamków szyfrowych
- definiowalne czasy reakcji wejść
- możliwość realizacji linii zwłocznych
- możliwość dołączenia układu kontroli linii telefonicznej
- wprowadzanie danych konfiguracyjnych z PC 
- wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków.
- Nieulotna pamięć 100 ostatnich zdarzeń 

OPIS DZIAŁANIA TERMINALA

TA6GS jest terminalem systemu monitorowania obiektów DGG-16. Podstawowym jego zadaniem jest zbieranie informacji z central alarmowych lub innych urządzeń i po wstępnej obróbce cyfrowej podjęcia decyzji o wysłaniu zakodowanej informacji do stacji bazowej.
Informacja do bazy monitorującej może zostać przesłana torem telefonii komórkowej GSM .
Jeśli terminal pracuje tylko w trybie SMS może dodatkowo wysyłać komunikaty tekstowe do telefonów sieci GSM.

W celu efektywnej współpracy urządzenia z różnymi typami central alarmowych (analogowe i cyfrowe) terminal został wyposażony w szereg wejść i wyjść, mogących spełniać wiele funkcji definiowanych indywidualnie przez użytkownika w odpowiednich programach obsługi. Standardowo terminal posiada: 
- 8 wejść uniwersalnych dwustanowych,
- 3 wejścia dwustanowe zamków szyfrowych (lub alarmów zbiorczych)
- 1 wyjście typu OC (open collector).
- 1 wyjście przekażnikowe
Możliwe jest również sterowanie wyjść poprzez interpretację rozkazów wysyłanych ze stacji monitorującej.

Programowanie terminala odbywa się z PC (Laptop) za pomocą dedykowanego programu przez to samo złącze RS232 do którego przyłączony jest modem. 

Program udostępnia n/w funkcje na pasku narzędziowym:
- zapis/odczyt plików konfiguracyjnych terminala z dysku
- odczyt /programowanie pamięci EEPROM terminala
- odczyt , edycję zapis komunikatów tekstowych (dla TRYBU_SMS)
- odczyt pamięci zdarzeń
- wybór portu COM


dalej >>