P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | DGG-16Z/e


   System bazowy DGG-16E.
Każdy z torów transmisyjnych tego systemu posiada , moduł nadawczo-odbiorczy
zabudowany w oddzielnej obudowie.
Moduły te łączy się z komputerem bazowym poprzez lokalny segment Ethernetu.
W pierwszej kolejności dostępne będą moduły:

1.Toru GSM/GPRS

2.Toru GSM/SMS

3.Toru Radiowego LINK.

Moduły są w pełni autonomiczne i niezależne, można więc ich rodzaj i ilość
dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb.

Program bazowy dla tego systemu występuje tylko w wersji Windows.