P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | DGG-16Z


   Przedsiębiorstwo „DYSKAM” Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą nowoczesnego, niezawodnego Systemu Transmisji Alarmów DGG-16Z, który był wielokrotnie nagradzany, m.in. uzyskał: 
złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich – na Międzynarodowej Wystawie Zabezpieczeń „SECUREX – 2000”, 
wyróżnienie GRAND PRIX – nadane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” – na IX Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2001” w Bydgoszczy, 
wyróżnienie w konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej 1997” - w grupie Urządzeń i Systemów Monitorowania Zagrożeń – organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych.

System Transmisji Alarmów DGG-16Z posiada:

Homologację Ministra Łączności Nr742/2000; 
Certyfikat Zgodności Nr 2243/2006 – wydany przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie.Produkowany System Transmisji Alarmów DGG-16Z ma zastosowanie głównie jako Baza Monitorowania lokalnych systemów alarmowych w firmach ochrony osób i mienia na terenie całego kraju. Aktualnie ponad 180 Systemów Transmisji Alarmów DGG-16Z jest z dużym powodzeniem wykorzystywanych głównie w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia w Polsce oraz innych instytucjach ( banki, urzędy pocztowe ).

System Transmisji Alarmów DGG-16Z umożliwia organizację monitoringu lokalnych systemów alarmowych i przeciwpożarowych, z możliwością przekazu informacji następującymi torami transmisyjnymi: 
telefonicznym automatycznie komutowanym lub bezpośrednim, 
radiowym UKF, 
telefonii komórkowej GSM. 
Elastyczna konfiguracja Systemu Transmisji Alarmów DGG-16Z umożliwia wykorzystanie go również do wielu innych niestandardowych zastosowań np. do zdalnego nadzorowania obiektów wodnych - automatycznego monitorowania parametrów pracy tych obiektów. Oprogramowanie systemu umożliwia m. in. zbieranie danych o przepływie, napowietrzaniu wody, ciśnieniu, poborze prądu przez silniki elektryczne oraz sterowanie pracą urządzeń - znajdujących się w obiektach oddalonych - z wykorzystaniem transmisji przewodowej, radiowej i telefonii komórkowej GSM. Zapewnia przetwarzanie danych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

System Transmisji Alarmów DGG-16Z stanowi zespół środków sprzętowo programowych umożliwiających organizację zdalnego monitorowania obiektów. Pozwala na jednoczesne przesyłanie zakodowanych informacji generowanych przez systemy alarmowo-pomiarowe w monitorowanych obiektach do Alarmowego Centrum Odbiorczego ( Bazy Monitorowania ) torami transmisyjnymi: 
telefonicznym automatycznie komutowanym lub bezpośrednim, 
radiowym UKF, 
telefonii komórkowej GSM. 
Część bazowa Systemu Transmisji Alarmów DGG-16Z za pośrednictwem interfejsów odbiera i dekoduje meldunki alarmowe przekazywane torami transmisji z nadzorowanych obiektów. Odbiór meldunków z nadzorowanych obiektów sygnalizowany jest akustycznie oraz optycznie w postaci komunikatu na wyświetlaczach alfanumerycznych wbudowanych w płytę czołową kasetonu Bazy DGG-16Z lub na ekranie dołączonego komputera. Dokumentowanie odbieranych sygnałów następuje na drukarce komputera podłączonego do Bazy DGG-16Z. Korzystanie z programu komputerowego umożliwia obróbkę i archiwizację danych oraz pozwala na łatwą obsługę funkcji sterowania dialerem obiektowym.

System Transmisji Alarmów DGG-16Z może zapewnić prawidłową komunikację między 10.000 obiektów a Centrum Odbiorczym. Wystąpienie nieprawidłowych sygnałów i warunków uniemożliwiających prawidłowe działania systemu powoduje nadanie sygnału błędu zarówno po stronie urządzenia obiektowego, jak i bazowego.

System Transmisji Alarmów DGG-16Z może prowadzić transmisję z obiektowego systemu do Centrum Odbiorczego okresowo (w programowalnych odstępach czasu), lub w odpowiedzi na każdą zmianę stanu systemu. Sterowanie transmisją może być prowadzone przez system znajdujący się w obiekcie ( przesyłana jest każdorazowa zmiana stanu systemu ), przez oddalone Centrum Odbiorcze ( badania i rozkazy ), przez obiektowe urządzenie transmisji ( testy okresowe). Transmisja odbywa się analogowo, w formacie specjalnie opracowanego kodu.
System można podzielić na dwie zasadnicze części: część bazową i część obiektową. Elementem z pierwszej części jest Baza DGG-16Z. Do części obiektowej zaliczamy dialery zbudowane na bazie terminali transmisyjnych. Baza DGG-16Z stanowi serce całego systemu. Jest to urządzenie, do którego przesyłane są sygnały z chronionych obiektów. Urządzenie umożliwia pracę w trybie samodzielnym, ale zasadniczo współpracuje z komputerem. Konfiguracja taka znacznie rozszerza możliwości systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe są następujące opcje: 
przejrzysta wizualizacja sygnałów alarmowych 
wbudowana baza danych zawierająca informacje o wszystkich chronionych obiektach 
adres 
opis lokalnego systemu alarmowego 
opis obiektu 
procedury postępowania w przypadku pojawienia się sygnału alarmowego 
plany i mapy 
rejestracja historii zdarzeń 
możliwość obsługi niestandardowych sytuacji 
automatyzacja obsługi i wiele innych.